Monday, May 30, 2011

Denise Levertov – O proe en sien

Denise Levertov (1923 - 1997)

O proe en sien
Denise Levertov

Die wêreld is
nie genoeg mét ons nie
O proe en sien

het die Bybelplakkaat in die moltrein verkondig,
en bedoel God, en bedoel
indien enigiets áls wat lewend is
vir die tong van die verbeelding,

hartseer, genade, taal,
nartjie, die weer, om
hulle in te adem, te byt,
proe, kou, sluk, transformeer

in ons eie vlees ons
sterftes, die straat oor te steek, pruim, kweper,
te lewe in die boord en honger

te wees, en die vrug
te pluk.


[Vertaal deur Johann de Lange]