Monday, May 23, 2011

Die huwelik van woord & beeld. 10. Charles Demuth

Charles Demuth - Two Sailors Urinating, 1930

Twee matrose wat pis
Johann de Lange

   na ’n akwarel van Charles Demuth

swaar penis-houdende matrose
selfs swaarder as dié teen die mure
van Pompeji pissende
met soet engelagtige gesigte
mikkend met sterk gewrigte
twee helder vloeiende figure
lopende water of bogende vuur
donkerblou uniforms
teen die bruin-van-die-muur
deursigtige spieëlings
van die middaguur
waarvan hulle deel is
bruisend-pissende matrose
dat soveel water dat twee
watermans soveel vuur kan hou
– die koue as van Pompeji
getuig van wat was –
dat hulle as’t ware pis
op smeulende ruïnes
’n nat vlam is op dié papier

Uit: Johann de Lange. 1991. Nagsweet. Human & Rousseau: Kaapstad.