Friday, June 3, 2011

Die huwelik van woord & beeld. 23. Francis Bacon (Joan Hambidge)

Diego Velázquez - Pous Innocentius X / Francis Bacon - Pous Innocentius X

Francis Bacon

Joan Hambidge

Dit lol dit snou

nòg mens nòg dier
die lewe afgryslik meer
verklaar
die kuns geleen geskaai
Ha!

Die brein eb en vloed

’n swart gety
klam teen die kamermuur

’n Pous gil bloedstollend

stil        Velázquez lispel
woordeloos oor sý pous Innocentius
(regtig só onskuldig?) ’n beseerde
verpleegster naai uit Potemkin

Kom draai die wiel

van sukses        een, twee, drie
Hokaai!
Geluk het geen perke
 – nes angs


Uit: Joan Hambidge. 1985. Hartskrif. Human & Rousseau: Kaapstad.