Saturday, January 12, 2013

EkfrasisHieronymus Bosch

Hieronder is 'n lys van ekfrastiese verse wat deur die webblad Skoppensboer begin is, & wat ek verder bygewerk het. Sommige inskrywings het weggeval omdat hulle nie strenggesproke aan die vereistes van die ekfrastiese gedig (gedig gebaseer op 'n ander visuele kunswerk) voldoen het nie, maar heelwat het bygekom.

Ek wil digters & lesers wat van verse weet wat nie op hierdie lys is nie vra om sulke verse asseblief onder my aandag te bring. Veral bundels wat die afgelope jare verskyn het, moet ek nog deurwerk. Die inligting wat verstrek moet word is:

1. Bundel waaruit die gedig kom
2. Uitgewer & jaar van publikasie
3. Gedigtitel & bladsynommer
4. Kunswerk waarop die gedig gebaseer is

Stuur asseblief julle inligting aan johnnypanic666@openweb.co.za.

Dankbaar by voorbaat,

Johann de Lange

Kyk hier na die huidige lys, & hou julle oë oop vir 'n blog oor ekfrastiese gedigte met teorie & geskiedenis van die vorm, sowel as treffende voorbeelde.

Kaapse Paragrawe. Ekfrasis, oftewel 'Die Beeldgedig in Afrikaans'