Friday, November 16, 2012

Hans Warren - ’n Aandjie by Kardinaal Del Monte

Caravaggio - Die musikante


’n Aandjie by Kardinaal Del Monte
Hans Warren

(To the Italians it is) ‘a pleasant pastime, making songs, and singing
Sonets of the beauty and pleasure of their Bardassi, or buggered boyes’.
William Lithgrow: Rare Adventures and Painefull Peregrinations, 1632

Die hoerjonges van Caravaggio
maak musiek; hulle kyk geil en
laat hulle klere, só met los strikke,
langs mollige skouers en knieë afgly.
Die bardassi maak ’n fraai stillewe
van die vyf sintuie, ’n vleugie vanitas,
naas fluit en flonkerende rose
waarin soms ’n akkedissie skuil,
’n akkedissie wat kan byt.
Hulle het altyd, as uitnodiging,
’n viool wat gereed lê en ’n strykstok
vir wie dalk met hulle musiek wil maak,
en ook al hou hulle hul swak monde
half-verlangend en vogtig oop,
is hulle oud, berekend en vol wrok.

[Vertaal deur Johann de Lange]