Saturday, July 23, 2011

Miroslav Holub - Die onderrig van die Meester


Miroslav Holub

Die onderrig van die Meester
Miroslav Holub

Hy het gepraat
en die klere van die boetelinge
het swanger op die grond geval.

Dit was die Keisersnee van denke,
fluweelpoppe is gebore, jubelend.
Dit was ’n profiel van Alleman,
geknip uit swart papier.
Liewenheersbesies het onder ons vingernaels uitgekruip.
Trompette is gehoor op die mure van Jerigo.
Ons gene het gesis.

Dit was groots, terwyl hy gepraat het.
Dis net dat ek nie kan onthou
waaroor hy gepraat het nie.

(na die vertaling van David Young & Miroslav Holub)