Tuesday, October 23, 2012

Charles Ducal - Forchta in bivonga

Charles Ducal


Forchta in bivonga*
Charles Ducal

Ek weet dat ek myself moet verwyder
om plek te maak vir die poësie,
maar telkens as die spieëlvlak verander
op die skerm sit elders ’n kopie

van my, vervul met jaloesie en haat,
om my ewe vrugteloos te imiteer.
Die suiwer liriek is altyd plagiaat,
alleen in jou eie lewe kan mens leer

om die woord te skei van die vlees
op só ’n wyse dat dit kan oorlewe,
nie soos ’n wond en nie alles wat genees,
maar soos ’n hand geopen na die hemel,

in bewing en in vrees.

* Oud-Nederlands vir 'Vrees en bewing'.


[Vertaal deur Johann de Lange]